Všeobecné ustanovenia

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s týmito podmienkami použitia.

Obsah stránok, ako je text, grafika, fotografie, informácie sú získané z internetových stránok a iných materiálov obsiahnutých na internete, sú len na informačné účely.

Stránky Zdravšie.sk nie sú zodpovedné za názory, ktoré sa tu nachádzajú. Stránky Zdravšie.sk neposkytujú lekársku alebo akúkoľvek inú zdravotnú starostlivosť, poradenstvo, diagnostiku a liečbu.

Uvedené články nie sú náhradou za odbornú lekársku pomoc, a nemali by byť používané k diagnostike, alebo liečbe zdravotných problémov a chorôb.

Všetky obchodné značky, registrované obchodné značky a servisné značky uvedené na týchto stránkach sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Preberanie článkov

Prevzaté / preložené články je možné preberať na Vaše stránky / blogy aj bez vyžiadania súhlasu. Jedinou podmienku je uvedenie živého odkazu Zdravšie.sk pod preberaným článkom spolu s ďalšími stránkami, ktoré sa podieľali na propagácii, preklade a hlavne uvedenie odkazu stránky, ktorá je autorom článku respektíve samotné meno autora. Autorské články Zdravšie.sk je zakázané preberať.